B & P Interface Logo team
 »
B & P Interface Aruba N.V. - Consultancy and Training - Upgrading People Is Our Business! - Training Programs

      
     » HomeTraining Programs
Notuleren

 

Notuleren


Goed notuleren is een vak apart! Deze training stelt u in staat op snelle en effectieve wijze doeltreffend notulen te maken. Daarbij is enige kennis van vergadertechniek onmisbaar.

Een notulist die inzicht heeft in de verschillende vergaderfasen, de taken van de voorzitter en de rechten en plichten als notulist voelt zich zekerder en kan doelgerichter notuleren.


WAT LEERT U IN DEZE TRAINING?

In deze training leert U :

  • inzicht te krijgen in soorten notulen: wat zijn de verschillen en wanneer is welke soort bruikbaar;
  • inzicht te krijgen in de rechten en plichten van de notulist;
  • de te notuleren bijeenkomst efficient voor te bereiden;
  • snel en doelgericht te luisteren en te registreren tijdens de vergadering;
  • inzicht te krijgen in de vergaderprocedures en in de taken van en samenwerking met de voorzitter;
  • het verslag gestructureerd uit te werken;
  • lezersgericht te formuleren;
  • correct te schrijven;
  • de presentatie van het verslag te verzorgen.


VOOR WIE IS DEZE TRAINING?

De training Notuleren is bestemd voor secretariaatsmedewerkers, directiesecretaresses, notulisten van werkoverleg. Kortom: iedereen die regelmatig vergaderverslagen moet maken.


HOE WERKEN WIJ?

In deze training wisselen theorie en praktijk elkaar af, waarbij de nadruk ligt op het verwerven van notuleervaardigheden. Bij een aantal oefeningen worden videoregistraties van vergaderingen gebruikt.

De deelnemers werken notuleeropdrachten uit. De trainer analyseert deze opdrachten en voorziet ze van commentaar met individuele adviezen.


CURSUSDUUR

Deze cursus bestaat uit 3 sessies van 3 uur .


» Register now!

*For further information contact us.

 

» Back To Top | » Back